JAPON - Début XXe siècle Gunto katana, hamon... - Lot 142 - Ader

Lot 142
Got to lot
Estimation :
400 - 500 EUR
Result with fees
Result : 576EUR
JAPON - Début XXe siècle Gunto katana, hamon... - Lot 142 - Ader
JAPON - Début XXe siècle
Gunto katana, hamon choji midare, fusée percée d’un mekugiç ana signée … mitsu. (Kizu, rayures).
Nagasa : 61 cm ; saya en cuir.
My orders
Sale information
Sales conditions
Return to catalogue